Blue Flower

Znalezione obrazy dla zapytania ozdoba stroik wielkanocny

Publiczne Przedszkole Nr2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Młp zaprasza Dzieci przedszkolne wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie : „Stroik lub Ozdoba wielkanocna ” 

Celem konkursu jest :
- rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego  wykorzystania wolnego czasu
- kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej
- rozbudzanie zainteresowania symboliką i tradycjami wielkanocnymi
- wdrażanie do kultywowania tradycji wielkanocnych 

 Regulamin :

  1. Dowolna technika wykonania stroika lub ozdoby wielkanocnej.
  2. Forma: PRACA PRZESTRZENNA.
  3. Konkurs jest skierowany dla dzieci w wieku 3-6 lat.
  4. Autorzy najciekawszych 3 prac otrzymają dyplomy i nagrody .
  5. Czas trwania konkursu: od 26.03.2019 do 08.04.2019 r.
  6. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, wrażenie artystyczne, pomysłowość i niepowtarzalność, estetyka wykonania.
  7. Na odwrocie pracy należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka.
  8. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 10 kwietnia 2019r.
Zgromadzone prace wezmą udział w KIERMASZU PRZEDSZKOLNYM a pozyskane środki ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele przedszkola.
Organizatorzy : Maria Setera, Barbara Szczęch