Blue Flower

W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą.
Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.  W związku z tym w naszym przedszkolu przez cały rok odbywały się zajęcia , zabawy, pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci np.: w sali podczas zabaw, nie przynoszenia zabawek niebezpiecznych ( uszkodzonych lub zbyt małych), cichej i zgodnej zabawy, korzystania z toalety, z urządzeń ogrodowych , właściwego poruszania się po chodniku podczas spacerów czy przejścia przez ulicę. Odbywają się cykliczne spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży, podczas których omawiane są tematy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, z którymi mogą spotkać się dzieci.

Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z dziećmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.

Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom  w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi dziećmi. Naszym priorytetem jest dobro i bezpieczeństwo wszystkich przedszkolaków i ich rodzin, dlatego zwracamy się z prośbą o kontynuację tych zagadnień na gruncie rodzinnym. Wpajanie dzieciom zasad od najmłodszych lat skutkuje zwiększoną wrażliwością na czyhające na dzieci niebezpieczeństwa i podnosi ich świadomość w tym zakresie.