Blue Flower

Wtorek, 11 czerwca zapisze się w pamięci dzieci z IV grupy pędzlem i akrylową farbą. Wszystko to za sprawą malarki Barbary Darochy z Olchowej, która przyjechała do nas z warsztatami plastycznymi. Głównym założeniem spotkania było przybliżenie dzieciom podstawowych pojęć sztuki malarskiej. Jednak najważniejszy cel to wyzwolenie u nich kreatywnej postawy, wzbudzenie wrażliwości artystycznej oraz zapewnienie, że każde dziecko ma w sobie potencjał twórczy. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć, jak wygląda pracownia malarska, jakich materiałów używa artysta aby stworzyć obraz. Poznały pojęcia: płótno, sztaluga, paleta. Na podstawie pracy artystki oraz reprodukcji rozpoznawały tematykę obrazów : portret, pejzaż, martwa natura, abstrakcja. Dzieci mogły wyrazić opinię na temat dzieł malarki oraz wysłuchać fascynującej opowieści o dziewczynce, która za sprawą swojej nauczycielki uwierzyła, że jest zdolna tworzyć sztukę zaczynając nawet od zwykłej kropki. Zwieńczeniem zajęć było wspólne stworzenie obrazu abstrakcyjnego na płótnie przy użyciu różnych narzędzi malarskich, które same wybierały. Eksperymentowały z mieszaniem kolorów z rozróżnieniem na paletę kolorów chłodnych i paletę kolorów ciepłych. Stworzyły dzieło oparte na formie i kolorze, które doskonale pobudza wyobraźnie naszych małych artystów. Na pamiątkę warsztatów obraz zawiśnie na ścianie ich sali.