Blue Flower

W roku 2018/2019 w grupie starszaków prowadzony był program własny pt. „Przedszkolak poznaje tradycje i obyczaje”. Głównym załażeniem programu było poznanie oraz wzbogacenie szacunku i miłości do swojego regionu, miasta oraz jego tradycji.
Zapraszano do przedszkola ciekawych ludzi min. Pana Stanisława Wozowicza regionalnego artystę kowalstwa artystycznego, młodzież z Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „ROCHY” z Sędziszowa Małopolskiego. Mieliśmy też przyjemność gościć w naszym przedszkolu seniorów z Lubziny, którzy w strojach góralskich prezentowali swój program artystyczny – przyśpiewki ludowe, recytacja autorskich wierszy, pokaz tańców ludowych oraz przedstawienie krótkiej inscenizacji. Ponad to seniorzy uświetnili swój program wspaniałą grą na akordeonie, przedstawili rys historyczny regionu Podhala.W związku z powyższym w holu naszego przedszkola powstała piękna ekspozycja strojów regionalnych oraz przedmiotów, narzędzi z tamtych czasów. Dzieci chętnie przyglądały się wystawie, pytały z zaciekawieniem o sposób życia naszych przodków. Pytały o metody posługiwania się różnymi narzędziami z tamtego okresu, prace w domu i na roli, o codzienne życie na wsi.

Ponadto przedszkolaki poznały tradycje i obyczaje związane z naszym regionem poprzez wyjścia, wyjazdy po najbliższej okolicy poznając w ten sposób dziedzictwo naszej kultury regionalnej.