Blue Flower

Podczas zebrania ogólnego dla rodziców
 Ustalono kwotę : - 80 zł na wyprawkę na cały rok - wpłaty na konto Rady Rodziców do połowy listopada.

KONTO BANKOWE: 
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2
Os. Młodych 9
39 – 120 Sędziszów Młp.
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
Nr rachunku: 60 9172 0003 0007 1808 2000 0010

Ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne. Rodzic dziecka decyduje o wyborze Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Prosimy zgłaszać w grupach czy dziecko jest ubezpieczone poza przedszkolem.