Blue Flower

Miło nam poinformować, że Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp.  zostało wyróżnione certyfikatem „Bezpieczna Placówka Oświatowa”.  Ten prestiżowy certyfikat przyznany został naszej placówce przez Instytut Badań Marki.

Wyróżnienie przyznane zostało za szczególną dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia, spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o dzieci i kadrę nauczycielską oraz posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych. Doceniona została praca przedszkola na rzecz zapewnienia przedszkolakom bezpieczeństwa na jej terenie oraz w bezpośrednim otoczeniu. Uzyskanie certyfikatu to jednak nie tylko forma wyróżnienia, ale także zobowiązanie na przyszłość do dalszych starań o zapewnienie swoim podopiecznym bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu.