Blue Flower


23 września odbyło sie spotkanie z osobą pełniąca ważną i odpowiedzialną funkcję społeczną
- z  mł. asp. STANISŁAWEM PATRO - funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp., dzielnicowym Rejonu służbowego miejskiego nr I, który obejmuje swoim zasięgiem m.in. Osiedle Młodych. 
Podczas prelekcji dzieci utrwaliły znaki drogowe, dowiedziały się o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, rowerem, bawić się w przedszkolu i w domu oraz jak reagować w sytuacji zagrożenia np. w przypadku zaatakowania przez psa. Największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy i ćwiczenia praktyczne, podczas których dzieci prezentowały najbezpieczniejszy sposób obrony przed groźnym psem.

     Tematyka bezpieczeństwa dziecka realizowana jest w naszym przedszkolu od wielu lat. Udział przedstawiciela policji i włączenie się do wczesnej edukacji dzieci przyczyni się do utrwalania właściwych postaw, nawyków i zainteresowań naszych wychowanków oraz wpłynie na likwidację barier i uprzedzeń dzieci.
Bardzo dziękujemy Panu Policjantowi za przeprowadzenie dla dzieci ciekawej pogadanki na temat „Bezpieczny Przedszkolak” i życzymy sukcesów w działalności edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa dzieci.