Blue Flower

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY - Obrazek 1
 

 W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, zapraszamy wszystkich przedszkolaków z naszego przedszkola do udziału w  konkursie "MASKA - NIEJEDNĄ KRYJE TAJEMNICĘ"  

Spośród złożonych prac jury wybierze dwie najlepsze prace , które zostaną wysłane do organizatora konkursu i wezmą udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym  "MASKA - NIEJEDNĄ KRYJE TAJEMNICĘ" pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Ropczyc organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej. Na zwycięzców czekają nagrody!

 CELE KONKURSU
- popularyzacja literatury dziecięcej,
- propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży,
- doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,
- rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
- zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

PRZEDMIOT KONKURSU
- Uczestnicy konkursu wykonują maskę postaci literackiej z dowolnej baśni lub legendy.
(należy dopisać tytuł baśni lub legendy, nazwę postaci z baśni i legendy, której maskę wykonano)
- Maska ma być wykonana w formie przestrzennej. Umocowana na patyku dowolnej długości lub   
    zakładana na głowę za pomocą gumki.
- Dopuszcza się wykonanie maski z różnych materiałów i dowolnymi technikami.
- Wielkość maski powinna być dostosowana do ludzkiej twarzy.

OCENA PRAC
Jury przy ocenie prac bierze pod uwagę: samodzielność, staranność, pomysłowość, zastosowany materiał i technikę, ogólne wrażenie artystyczne, nawiązanie do tematu.
Do wykonanej maski należy dołączyć metryczkę oraz oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (załączniki dostępne w grupie IV)

Prace prosimy składać w grupie IV do 14 października.
Koordynator konkursu - Kornelia Przywara