Blue Flower

Drodzy Rodzice!

Zwracamy się z prośbą o codzienne oddanie głosu na wyżej wymienioną pracę plastyczną NASZEGO PRZEDSZKOLA umieszczoną – w konkurs pastusiowa kraina - w galerii konkursowej – na stronie internetowej - www.akademia-aquafresh.pl- od 15 listopada 2019 roku od godziny 12:00 do dnia 30 listopada 2019roku do godziny 12:00. Dziękujemy.

Możemy wygrać:
- plac zabaw,
- tablicę multimedialną,
- zestaw zabawek.

Zasady głosowania.

1.Głosowanie odbywa się na Stronie Internetowej, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos” znajdującego się pod oknem ze zdięciem Pracy.

Bezpośredni link do pracy:
https://www.akademia-aquafresh.pl/konkurs-pastusiowa-kraina/praca/108.html

2.Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 (słownie: jeden) głos w ciągu 24 godzin (od godziny 0:00 do godziny 23:59).

3.Kryterium ograniczenia do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres i/lub konto e-mail.

4.Do wybranych osób może zostać wysłana prośba o potwierdzenie oddania głosu poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania. Głosy niepotwierdzone przez głosujących będą nieważne.

5.W celu dodatkowej weryfikacji założone jest szyfrowanie captcha.

6.Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia,a w szczególności:a.zmienianie adresów IP;b.korzystanie z fikcyjnych kont i/lub adresów e-mail;c.stosowanie programów do automatycznego głosowania.

7.Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play.

8.W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 6 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do usunięcia takiej Pracy z Konkursu jak również pominięcia głosów oddanych w sposób niezgodny z regulaminem.