Blue Flower

W dniu 20 listopada nasze przedszkole brało udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W tym roku przypada wyjątkowa – 30 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF w swoich działaniach jednoczy wszystkie dzieci na całym świecie. Dzieci i dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. W naszym przedszkolu to dzień szczególny gdyż obchodzimy w tym dniu Dzień Patrona naszego przedszkola. Janusza Korczak był prekursorem walki o prawa najmłodszych. Uważał, że „Dziecko jest pełnowartościowym, równym nam człowiekiem”, tak samo jak osobom dorosłym, dzieciom przysługują prawa. W tym dniu podejmowano różne działania mające przybliżyć postać Janusza Korczaka lekarza, pisarza, wybitnego pedagoga, poprzez poznanie życiorysu, pogadanki na temat praw dziecka. Dzieci wykonały różne prace plastyczne przedstawiające osobę Janusza Korczaka, recytowały wiersz o Korczaku. Na zajęciach zapoznano z historią Praw dziecka, z Konwencją o Prawach dziecka. Nasze przedszkole zorganizowało w ramach tego dnia niebieski marsz z balonami i transparentem, wystawę prac plastycznych nt. „Mam prawo do…”. Zamieszczono w holu na gazetce informacje o Konwencji o Prawach dziecka. Cieszymy się że mogliśmy uczcić ten dzień. Niech przesłanie „dla każdego, dzieciństwo” towarzyszy nam każdego dnia.