Blue Flower

Przypominamy Rodzicom dzieci 6-letnich:

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski:

  • Od 10 lutego do 17 lutego 2020 r. (do godziny 15:00) Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają zgłoszenia o kontynuację edukacji w klasie Itej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową.
  • Od 24 lutego (od godz. 12:00) do 5 marca 2020 r. (do godz. 20:00) nastąpi rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń/wniosków o przyjęcie do klasy I.
  • Od 24 lutego do 6 marca 2020 r. (do godz. 15:00) - złożenie w szkole podpisanego zgłoszenia/wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Uwaga! W celu zapisania dziecka:

  • do szkoły obwodowej Rodzice wypełniają i składają do dyrektora „zgłoszenie do szkoły obwodowej”
  • do szkoły spoza obwodu rodzice wypełniają i składają do dyrektora „wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej” (składają go w szkole pierwszego wyboru) oraz komplet dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.