Blue Flower

5 marca po raz kolejny dzieci z grupy VI gościły rodzica, który zechciał opowiedzieć o swoim zawodzie ramach preorientacji zawodowej . Tym razem była to mama Michała pani dr Anna Stawarz –nauczyciel historii i geografii pracujący w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim oraz nauczyciel akademicki pracujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania - WSIiZ w Rzeszowie. Na początku spotkania pani Ania powiedziała dzieciom, że aby zostać nauczycielem trzeba się dużo i długo uczyć, że zawód nauczyciela to bardzo odpowiedzialny zawód, gdyż podejmuje się on edukacji dużej liczby dzieci i młodzieży i musi to robić zgodnie z ustalonymi przez ministerstwo wytycznymi oraz podstawami programowymi. Zawód nauczyciela wiąże się też z ciągłym używaniem głosu, z przekazaniem materiału z danego przedmiotu w taki sposób, by był on zrozumiały dla każdego ucznia. Musi więc on wykazać się ogromną cierpliwością, konsekwencją. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest ciągłe kontrolowanie postępów swoich podopiecznych w nauce. Następnie pani Ania pokazała dzieciom dziennik lekcyjny, w którym nauczyciele dawniej wpisywali tematy lekcji, oceny i obecność uczniów. Obecnie obowiązuje dziennik elektroniczny. Dużym zainteresowanie dzieci cieszyły się podręczniki oraz karty pracy dla uczniów z historii i geografii, a także globus indukcyjny, na którym dzieci mogły kolorową kreda rysować kontynenty i oceany. Na koniec dzieci poprosiły panią Anię o przeczytanie fragmentu ich obecnie ulubionej książki czyli „ Magicznego drzewa” oraz podziękowały piosenką za przybliżenie specyfiki wykonywanego przez siebie zawodu oraz ścieżki edukacyjnej, która prowadzi do jego wykonywania.