Blue FlowerW drugiej połowie miesiąca lutego i w pierwszej połowie miesiąca marca
dzieci z gr VI przystąpiły do realizacji X edycji etapu ZIMA-projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Duda.

Dzieci zgodnie z obowiązującym regulaminem projektu wybrały dla siebie nazwę „ Ufoludki” i wykonały następujące zadania:

ZADANIE 1. DOBRE I ZŁE SKŁADNIKI W NASZYM POŻYWIENIU.
ZADANIE 2.KONKURS: TURNIEJ WIEDZY: DOBRE I ZŁE SKŁADNIKI POŻYWIENIA
ZADANIE 3:PIJMYWODĘ–NA ZDROWIE!

ZADANIE4. ZAPROJEKTUJ WODOLUBKA
ZADANIE 5. FORUM: RODZICE CZYTAJĄ ETYKIETY
ZADANIE 6. PROMOCJA ZDOBYTEJ WIEDZY I PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

Podczas tej edycji dzieci zdobyły nową wiedzę. Przyszedł czas, żeby podzielić się nią z innymi . A więc białko, dobry cukier, zły cukier, dobry tłuszcz , zły tłuszcz, składniki mineralne, witaminy  znajdujące się w produktach żywnościowych sprawiają,  że jedzenie służy naszemu zdrowiu, bądź też nie . Składniki te pełnią rolę budulcową lub dają nam energię. Aby poznać i utrwalić w  jakich produktach znajduje się te składniki dzieci nauczono dodatkowo: wiersza „ Dla każdego coś zdrowego” S. Kraszewskiego oraz piosenkę „Piosenka  o niezdrowym jedzeniu”. Dzieci zgodziły się z wytycznymi: Unikamy słodyczy, fast-foodów. Zjadamy  różnorodne pożywienie bogate w białka, dobre cukry i tłuszcze oraz składniki mineralne i witaminy. Jemy  owoce i warzywa. Przeprowadzono turniej wiedzy, który wyłonił ekspertów do spraw dobrych i złych składników pożywienia. W związku  z powyższym podzielono dzieci- Ufoludki na 4 grupy. Każdej grupie rozdano zestaw trzech  liter A, B i C. Odczytywano pytania na głos oraz podano  grupom czas na zastanowienie. Następnie każda grupa wskazywała prawidłową odpowiedź poprzez podniesienie odpowiedniej litery. Okazało się, że wszystkie grupy dzieci- Ufoludki, udzieliły taką sama liczbę prawidłowych odpowiedzi. ramach nagrody dzieci otrzymały pamiątkowe medale. Dużym zainteresowaniem cieszyły się eksperymenty takie jak: Czy rośliny piją wodę? Czy każda woda nadaje się do picia? Jak powstaje woda gazowana? Celem tych eksperymentów było przekazanie dzieciom wiedzy na temat znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin, Uświadomienie dzieciom jak ważne jest picie wody.

Kolejne zadanie realizowanego projektu polegało na wymyśleniu i przedstawieniu przez dzieci maskotki bądź portretu WODOLUBKA.  Wodolubek, jak sama nazwa podpowiada, to postać, co o zdrowie swoje dba i wodę pije co dnia. Przeprowadzono dwa zajęcia . Na jednym zajęciu dzieci rysowały portret Wodolubka i wypowiadały się na jego temat; „ Dlaczego tak wygląda” i „ Dlaczego pije wodę”. Wszystkie portrety Wodolubka zostały wyeksponowane na tablicy w szatni by mogli oglądać je inne dzieci i ich rodzice i w ten sposób zachęcić do picia wody. Na drugim zajęciu  dzieci według własnych pomysłów projektowały Wodolubka z balonów, sznurków, włóczki , kubków , słomek itp.

Piąte zadanie projektu to zadanie  dla rodziców. Celem tego zadania było  przekazanie rodzicom tej samej porcji wiedzy, którą zdobyły ich dzieci podczas realizacji zadań  w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”. W związku z tym przygotowano materiały edukacyjne – ulotki -„Jak czytać etykiety? które rozdawano rodzicom podczas wybierania dziecka z przedszkola.

Szóste zadanie polegało na PROMOCJI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W PRZEDSZKOLU. W związku z powyższym przygotowano kolorowe litery z których dzieci utworzyły hasło „ Zdrowo jem więcej wiem” . Z wierszem, piosenką, ilustracjami i hasłem dzieci wędrowały po poszczególnych grupach dzieci i promowały  w ten sposób wiedzę na temat dobrych i złych składników pożywienia oraz picia wody .Wszystkie dzieci były zadowolone ze spotkania i zaciekawione przekazywanymi treściami z zakresu realizowanego projektu„ Zdrowo jem, więcej wiem”.

Szkoda tylko, że nie możemy zapoznać wszystkich z galerią zdjęć w liczbie 46 i 2 filmikami, które zrobiono podczas realizacji projektu i wraz z raportem przesłano do oceny do organizatora czyli Fundacji Banku Ochrony Środowiska .

Mamy nadzieję, że przekazane treści pozostaną na stałe w dzieciach. Dziękujemy również rodzicom za współpracę w realizacji w/w projektu, bowiem praca domowa zadawana dzieciom była rzetelnie wykonana przez dzieci i zwracana do przedszkola – a to duuuuuuża zasługa rodziców.