Blue FlowerDecyzją Ministra Edukacji Narodowej i rządu od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały nowe przepisy, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W przypadku m.in. przedszkoli nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

Do 10 kwietnia Przedszkole będzie zamknięte. Prosimy zatem o kontynuację kwarantanny, tak aby dzieci nie wychodziły z domów, nie miały kontaktu z innymi, szczególnie w sklepach na placach zabaw, w parkach i innych miejscach skupisk. Przypominamy, że za pomocą komunikatora iprzedszkole, tak jak robiliśmy do tej pory, będą zamieszczane propozycje aktywności, które stanowią formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zapraszamy również do skorzystania z propozycji zajęć i zabaw zamieszczonych na naszej stronie internetowej. W miarę pojawiania się w internecie ciekawych propozycji, będziemy nadal zamieszczać źródła z których Dzieci z pomocą Rodziców będą mogły korzystać.