Blue Flower

         5 maja – Dzień Walki o Godności Osób Niepełnosprawnych | Pressmania 

                KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO: ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ,
               KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.
                   KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA.

Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności. Mają możliwość pokazania, że są kimś więcej niż ludźmi dotkniętymi przez los – są tacy sami jak wszyscy inni – czują, kochają, złoszczą się, mają swoje mocne i słabe strony.

               W tym roku nie będziemy szli w pochodzie z kolorowymi balonikami,
ale zachęcam wszystkich przedszkolaków wraz z rodzicami do integracji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Proszę aby wspólnie z rodzicem wykonać plakat pt. „ INNY NIE ZNACZY GORSZY".
             Wszystkie nadesłane do 4 maja zdjęcia wykonanych prac na adres email przedszkola  zostaną opublikowane na naszej stronie.

                        Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - scenariusz zajęć