Blue Flower

ZARZĄDZENIE Nr 4E/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.