Blue Flower

Pobyt dziecka w przedszkolu przed i po zadeklarowanych godzinach przez rodziców skutkuje naliczaniem dodatkowych opłat.
Bardzo prosimy, aby każdorazowo informować personel przy wejściu do przedszkola, że dziecko w danym dniu jest przyprowadzone wcześniej lub pozostanie dłużej niż jest zapisane.