Blue Flower

Informujemy, że z dniem 14 września 2020 r. nastąpiła zmiana dotycząca spacerów - wyjść poza teren przedszkola w Procedurze bezpieczeństwa na czas pandemii obowiązującej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim ul. Osiedle Młodych 9 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

Punkt IX. Wyjścia na zewnątrz podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:
Zaleca się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich podczas organizowanych zajęć i zabaw. Dopuszcza sie wyjścia poza teren przedszkola (spacery) z zachowaniem zasad sanitarnych.