Blue Flower

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dęblinie - Międzynarodowy program  promocji zdrowia psychicznego dla dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"  Przyjaciele Zippiego - Centrum Pozytywnej Edukacji

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Mój przyjaciel Zippi”.
Konkurs kierowany jest do starszaków z gr. V i VI i ich Rodziców w ramach realizacji międzynarodowego programu “Przyjaciele Zippiego”, który ma na celu promocję zdrowia emocjonalnego, psychicznego i dobrego samopoczucia, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Zippi – to patyczak, który jest bohaterem wszystkich opowiadań wykorzystywanych w trakcie trwania projektu.

Cele konkursu:

- rozwijanie współpracy między dziećmi i ich rodzicami,
- zapoznanie dzieci z wyglądem patyczaka (tytułowego bohatera programu),
- rozwijanie zainteresowań plastycznych, technicznych i twórczej wyobraźni dzieci.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z gr. V i VI z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sędziszowie Młp.i ich Rodziców.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej przedstawiającej patyczaka Zippiego dowolną techniką. Figurka patyczaka – Zippiego moze być miękka i puszysta, zrobiona z materiału lub z wełny, do której można się przytulać i czasem pełni funkcje terapeutyczne. Może być drewniana, druciana, papierowa, z wyciorów do fajki, ze sznurka itp.

3. Termin składania prac: 30 październik 2020 r.

4. Prace należy składać w holu przedszkola.

5. Każda praca musi być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, grupa.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację pracy oraz metryczki z imieniem i nazwiskiem dziecka w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola.

Organizator konkursu: Kornelia Przywara

Rodzice Wasze zaangażowanie w działania podejmowane w ramach realizacji programu „Przyjaciele Zippiego” jest niezbędne, gdyż to Wy stanowicie wzór do naśladowania dla swoich dzieci i własnym przykładem motywujecie je do twórczego działania.

Więcej o programie:


Program “Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami i dobierać sposoby radzenia sobie z nimi, uczy jak rozpoznawać i nazywać własne uczucia i jak o nich rozmawiać, jak mówić to co chce się powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak mówić przepraszam, jak radzić sobie z prześladowaniem, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze zmianą i stratą (także czyjąś śmiercią), jak adaptować się do nowych sytuacji i jak pomagać innym.

Program składa się z 6 części. Każdej części towarzyszy opowiadanie, w którym bohaterowie przeżywają jakiś problem. Zilustrowane są za pomocą barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami typu: rysowanie, odgrywanie ról, zabawa.