Blue Flower

Informujemy, że podczas zebrań grupowych ustalono składkę na wyprawkę w kwocie 40 zł na pierwsze półrocze.
Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców do końca października.

KONTO BANKOWE:
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2
Os. Młodych 9 39 – 120 Sędziszów Młp.
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
Nr rachunku: 60 9172 0003 0007 1808 2000 0010