Blue Flower

Towarzystwo Nasz Dom/ Our Home Association - Posty | Facebook

                 OD LISTOPADA DO 31 MAJA 2021 R.
                                ODBĘDZIE SIĘ
                  ZBIÓRKA MONET GROSZOWYCH

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domów rodzinnych. Grosze to prawdziwa pomoc dla dzieci z instytucjonalnej czy rodzinnej pieczy zastępczej.

Jak co roku przyłączamy się do w/w akcji, która organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie.
To niezwykła „Góra Grosza”., bo w czasie pandemii COVID – 19, w reżimie sanitarnym.

Akcja będzie wyglądać inaczej niż w poprzednich latach. 

Zbiórka monet groszowych będzie trwać od 2 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r.

Zwracamy się do Państwa, którzy chcieliby pomóc, o zbieranie monet groszowych w domach np. do puszek, pudełek, woreczków z zachowaniem zasad higieny.

Na dwa tygodnie przed zakończeniem akcji w maju - o czym przypomnimy - będzie wystawiony pojemnik do którego można składać zebrane monety. (Prosimy podpisać np. woreczek, pudełko, która to grupa).

Dziękujemy za każdy gest życzliwości i dobroci! Każdy najdrobniejszy grosik ma wartość.