Blue Flower

 

W piątek 20 listopada w naszym przedszkolu panował kolor niebieski. Wszystko za sprawą niezwykłego święta – Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Wprowadzenie przedszkolaków w temat praw dziecka odbyło się przez obejrzenie prezentacji „Konwencja trudne słowo”, filmików „Czym są prawa dziecka?” i rozmowę na temat przestrzegania praw na całym świecie. Ważne by przestrzegać te prawa na co dzień nie tylko od święta. Przy dźwiękach piosenki „Prawa dziecka” dzieci mogły zamanifestować swoje prawa. Dodatkowo w naszym przedszkolu był to szczególny dzień, gdyż obchodziliśmy święto naszego patrona przedszkola Janusza Korczaka. Każdego roku nasze przedszkole podejmuje działania przybliżające tą wybitną postać, lekarza, pedagoga, pisarza. Janusz Korczak jako pierwszy walczył o prawa dziecka uważał, że „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”. Zakładał, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem, choć w innej skali niż dorosły, a nie jedynie zadatkiem na człowieka. Służył wielkiej idei, mówił „Jestem nie po to, aby inni mnie kochali i podziwiali, ale po to abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat i o człowieka”. Wyrażamy szacunek dla idei korczakowskich, uniwersalność ponadczasowość jego prawd głoszonych wobec dzieci. We wszystkich grupach przybliżano postać Janusza Korczaka, fragmenty literatury np. „Król Maciuś I”. „ Kajtuś Czarodziej”…By uczcić pamięć naszego patrona, dzieci recytowały wiersze śpiewały hymn przedszkola. Na zakończenie dzieci zaprezentowały swoje prace plastyczne nt. „Mam prawo do, ,, Janusz Korczak – nasz patron. Wspólne tańce dostarczyły wiele radości i zintegrowały przedszkolaków. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie niebieskich strojów.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka celebrowany jest na całym świecie już od 31 lat kiedy została podpisana Konwencja o Prawach Dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Tak jak w ubiegłym roku przyłączyliśmy się do akcji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z Unicef Polska. W swoich działaniach zwraca ona uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. W tym roku obchodzimy ten dzień pod hasłem „Pomoc dla Jemenu”. Akcja zwraca uwagę na tragiczną sytuację Jemenu gdzie od 5 lat toczy się wojna ,a także obecna sytuacja epidemii koronowirusa sprawiła, że miliony dzieci pozbawione są swoich praw: do opieki medycznej, dostępu do czystej wody, edukacji. Zachęcamy każdego kto chciałby zaangażować się w „Pomoc dla Jemenu”, aby wejść na stronę unicef.pl. i zapoznać się z możliwością pomocy.