Blue Flower

6 grudnia, każde dziecko oczekuje prezentu od św. Mikołaja. Niestety coraz częściej ukazywany jest on jako kolorowo ubrany krasnal przybywający z dalekiej śnieżnej krainy, niż jako biskup o wielkim sercu. W naszym przedszkolu od lat troszczymy się o to, aby przekazywać dzieciom prawdziwe wartości związane z tradycję chrześcijańską i patriotyczną.

W tygodniu poprzedzającym liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja będą więc przeprowadzone katechezy tematyczne o tym świętym. Dzieci w każdej grupie poznają prawdziwą postać biskupa Mikołaja, który jest postacią historyczną, bo żył na początku IV w. w mieście Mira. Był wzorem dobroci i troski o innych. Jako osoba o tak wielkim i szlachetnym sercu, został wybrany na biskupa Miry. Swój majątek, który odziedziczył po rodzicach rozdał biednym.
Dzieci będą zachęcane do sprawiania radości innym na wzór św. Mikołaja. Proszę pomóc dzieciom zrealizować to postanowienie.

Pomimo czasu pandemii i wielkich obostrzeń dotyczących bezpieczeństwa 7 grudnia  około godziny 8.15 będziemy mogli gościć ,,Ulubieńca’’ dzieci na przedszkolnym podwórku. Starszaki swój dobry uczynek przedstawią w postaci rysunku, który zostanie przekazany św. Mikołajowi, aby zaniósł je w prezencie Panu Jezusowi. 
Już dzisiaj jesteśmy wdzięczni św. Mikołajowi, że znalazł dla nas czas.

Coś więcej o biskupie Mikołaju: 

Święty Mikołaj, Biskup 6.XII

Św. Mikołaj urodził się w Patarze w Licji (starożytna krain w Azji Mniejszej – tak nazywano niegdyś zachodnią część terytorium dzisiejszej Turcji). Był biskupem Miry, małego portowego miasteczka w Małej Azji. Do portu tego zawijały statki z różnych krajów, wioząc towary i nowiny. mira, po której dzisiaj nie ma już śladu, w III i IV wieku była miastem kwitnącym. Wówczas żył św. Mikołaj. Miał bogatych rodziców, ale wkrótce ich stracił. Gdy dorósł, postanowił poświęcić swe życie Bogu i bliźnim. Posłuszny słowom Chrystusa rozdał cały swój majątek ubogim. Często pomagał biednym dzieciom, sierotom, kładąc im nocą pieniądze na parapetach okien. Udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Cudownie uratował tonący okręt, na którym płynęli i dlatego jest patronem żeglarzy. Po powrocie mieszkańcy Miry wybrali go na swego biskupa. Jako biskup – Mikołaj prowadził święte życie, był mężem modlitwy, pełnił dobre uczynki dla innych i był ukochanym ojcem sierot. W czasie rządów cesarza Dioklecjana, który prześladował chrześcijan, biskup Mikołaj był wtrącony do więzienia, gdzie bardzo cierpiał. Pragnął umrzeć za Chrystusa jako męczennik. Gdy ustały prześladowania za cesarza Konstantyna Wielkiego, św. Mikołaj wrócił do Miry. Tu nadal był kochanym ojcem dla biednych i sierot. Zmarł ok. 350 roku. Będąc w niebie nadal pomaga wszystkim, którzy modlą się do niego. Ciało św. Mikołaja włoscy kupcy przenieśli w roku 1807 do Barii we Włoszech. Relikwie św. Mikołaja znajdujące się w Barii posiadają niezwykłą właściwość – wydziela się z nich ciekła substancja. Ciecz tę nazwano ,,manną św. Mikołaja”. Przywraca ona zdrowie ludziom, którym nie potrafiła pomóc medycyna. Obrali go za swego patrona kupcy, bankierzy, marynarze i więźniowie. Jan Paweł II powiedział o nim, że jest ,,patronem daru człowieka dla człowieka”. Święty Mikołaj jest patronem Grecji, Rusi. Pod jego opiekę oddały się Moskwa, Nowogród, Antwerpia, Berlin. Ale za to, że był tak dobry dla małych sierot, najbardziej kochają go dzieci, a wszyscy naśladują, czyniąc radosne niespodzianki innym.