Blue Flower

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach ww. programu osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności będąca przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, które uczęszcza do przedszkola lub żłobka, może ubiegać się o pomoc finansową.

Szczegółowe informacje