Blue Flower

Szanowni Państwo, rekrutacja do przedszkola rozpocznie się 23 lutego 2021 r. (wtorek) od godziny 12.00 i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego Nabór PCSS do 4 marca do godziny 20.00 

Nabór Informator (pcss.pl)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej (podpisany) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w terminie od 23 LUTEGO DO 5 MARCA 2021 (DO GODZ. 15:00)

Do WNIOSKU należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

  1. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI
  2. OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU  
  3. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 
  4. KOPIĘ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA, RODZICÓW, RODZEŃSTWA 

Dokumenty do pobrania na stronie Nabór - Szczegóły jednostki organizacyjnej (pcss.pl)