Blue Flower

OCHRONA ŚRODOWISKA W PP NR 2

 

W dniu 30 maja w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Młp. na zaproszenie pani Dyrektor odbyło się spotkanie dzieci z panią Janiną Marć - kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp oraz inspektorem panią Moniką Kotula. Temat spotkania - Ochrona Środowiska wynikał z realizacji w naszym przedszkolu projektu „Zielony zakątek edukacji i integracji " w ramach projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego ze środków NFOSiGW.

           

Pani Janina Marć po ciepłym przywitaniu dzieci wyjaśniła znaczenie słowa Ekologia - które było myślą przewodnią prelekcji. Przypomniała o podstawowych zasadach segregacji śmieci, włączając dzieci do dyskusji na ten temat. Uświadamiała o ochronie wód podając przykłady prawidłowego i bezpiecznego korzystania z lokalnych rzek i stawów. Uczulała by szanować piękno przyrody, nie zanieczyszczać środowiska, nie deptać trawników, sprzątać po swoich czworonożnych pupilach, dbać o wspólne dobro. Poruszyła problem palenia w piecach podczas zimy nieodpowiednim opałem, wyjaśniła znaczenie szkodliwości trującego dymu dla zdrowia ludzi. Podczas nawiązanej dyskusji z dziećmi pani Janina Marć, oraz pani Monika Kotula chętnie odpowiadały na zadawane pytania, wyjaśniły również co jest dopuszczalne, by nasze środowisko nie straciło na wartości. Wytłumaczyły znaczenie zieleni dla życia ludzi i zwierząt. Dbając o piękny wizerunek naszego miasta pani Janina Marć przedstawiła dalsze plany nasadzeń, uzasadniła również decyzję o wycięciu drzew przy Urzędzie Miasta i Gminy. W związku z powyższym w ramach realizowanego w naszym przedszkolu projektu „Zielony zakątek edukacji i integracji” w naszym ogrodzie przedszkolnym zostanie zagospodarowany niewykorzystany dotychczas teren, co przyczyni się do integracji przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, a także podniesie estetykę otoczenia przedszkola, i zaowocuje wzrostem świadomości przyrodniczej.
Dziękujemy paniom: Janinie Marć oraz Monice Kotula za przeprowadzenie dla przedszkolaków pogadanki na temat Ochrony Środowiska. Pozyskane w trakcie spotkania wiadomości, poszerzą wiedzę przyrodniczą i ekologiczną realizowaną od wielu lat w naszym przedszkolu. Udział przedstawicieli Ochrony środowiska Miasta i Gminy Sędziszowa Młp. i włączenie się do wczesnej edukacji dzieci przyczyni się do utrwalenia właściwych postaw, nawyków i zainteresowań dzieci.