Blue Flower

Podczas zebrania ogólnego dla rodziców, Ustalono wpłatę:
- 66 zł - wyprawka na cały rok - wpłaty do 15 października na konto Rady Rodziców.

KONTO BANKOWE:
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2
Os. Młodych 9
39 – 120 Sędziszów Młp.
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
Nr rachunku: 60 9172 0003 0007 1808 2000 0010


Podczas zebrania, poprzez głosowanie wybrano nowy skład organu RADY RODZICÓW
            na nowy rok szkolny 2017/ 2018:


    1. Przewodniczący Rady Rodziców – p. Barbara Wszołek
    2. Z - ca Przewodniczącego – p.  Katarzyna Stawarz Cyzio
    3. Sekretarz – p. Katarzyna Brzostowska
    4. Skarbnik - p. Agnieszka Popławska                              
    5. Komisja Rewizyjna w składzie:  p. Ewa Chojnicka
                                                             p. Justyna Wszołek
                                                             p.  Iwona Jędrych                                                 
                                                             p. Joanna Kosydar
                                                             p. Wioletta Kocur
                                                             p. Urszula Pociask
                                                             p. Anna Kucharska

  WYBRANO NASTĘPUJĄCE RADY ODDZIAŁOWE:


GRUPA I
1. P. Ewa Chojnicka
2. P. Anna Kucharska
3. P. Andrzej Pękala

GRUPA II
1. P. Anna Górka
2. P. Justyna Wszołek

GRUPA III
1. P. Iwona Jędrych                                                 
2. P. Ewelina Gątarska
3. P. Urszula Kopaczyńska

 GRUPA IV
1. P. Katarzyna Brzostowska
2. P. Urszula Pociask
3. P. Monika Balicka

 GRUPA V
1. P. Barbara Wszołek
2. P. Katarzyna Stawarz Cyzio
3. P. Beata Ptaszek

 GRUPA VI
1. P. Agnieszka Popławska
2. P. Joanna Kosydar
3. P. Wioletta Kocur