Blue Flower

 AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA
              – POLSKA 2017  15-17 września

Już po raz 24. w Polsce odbędzie się Akcja Sprzątanie świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

 Oczywiście w piątek 15 IX nasze przedszkolaki, zaopatrzone w worki i rękawiczki, również przyłączą się jak co roku do akcji sprzątania świata – okolic przedszkola i osiedla.

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

W związku z akcją zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez FUNDACJĘ NASZA ZIEMIA.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką, której tematem będzie interpretacja hasła tegorocznej Kampanii Sprzątanie świata – Polska 2017 - „NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE".  (cały regulamin)

Konkurs rozpoczyna się 01.09.2017r. i trwa do 29.09.2017r. włącznie.(o zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego).
Wszystkie zgłoszone w naszym przedszkolu prace wezmą udział w konkursie.
Prace prosimy składać u  do 25 września do gr. I

Więcej informacji nt akcji:
Akcja Sprzątanie świata - Polska 2017  15-17 września 2017
Nie wiesz gdzie wyrzucić