Blue FlowerW dniu 14.09.2017 r., przedszkolaków odwiedził  p. Patro - dzielnicowy z Posterunku Policji w Sędziszowie Małopolskim. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjant poinformował i zademonstrował dzieciom  również, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Policjant przypomniał również dzieciom o telefonach alarmowych, a także jak i kiedy można z nich korzystać. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły panu policjantowi podziękowanie. Panu dzielnicowemu serdecznie dziękujemy za prelekcję a rady na pewno weźmiemy sobie do serca.