Blue Flower

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach z uwagi na zbliżający się okres zachorowalności na grypę
i infekcje grypopodobne, zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń zamieszczonych w ulotce.