Blue Flower

                Podobny obraz

Zapraszamy do udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym dla dzieci 6-letnich (I etap)
                     „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA - PASTUSZKOWIE Z FATIMY”
                           w ramach  III GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich z naszego przedszkola i  przebiega w II etapach: przedszkolny, a następnie gminny.
Zadaniem konkursu jest wykonanie wspólnie z dzieckiem przestrzennej szopki.

Dwie nagrodzone w przedszkolu szopki wezmą udział w etapie gminnym konkursu, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp. przy współpracy z MGOK w Sędziszowie Młp.
Prace prosimy składać w przedszkolu do 24 listopada 2017 r. w gr. I

Więcej informacji oraz regulamin poniżej

         Cele konkursu:

 1. Zachowanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych.
 2. Pielęgnowanie zwyczajów związanych z kulturą regionu.
 3. Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia.
 4. Rozwijanie zmysłu estetycznego i ujawnienie inwencji twórczej.
 5. Integracja członków rodziny.
 6. Przedszkole „otwarte” na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 7. Uczczenie 100 rocznicy objawień fatimskich.

        Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich z naszego przedszkola i przebiega w II etapach: przedszkolny, a następnie gminny.
 2. Szopki - prace przestrzenne wykonujemy z różnych materiałów i dowolną techniką.
 3. Wszystkie elementy muszą być wykonane samodzielnie (przez dzieci i rodziców) - nie będą przyjmowane prace z gotowymi elementami (rezygnujemy z gotowych lalek, figurek, plastikowych zwierzątek, pocztówek, itp.).
 4. Wielkość szopki: wysokość – do 80 cm, głębokość – do 50 cm, szerokość – do 60 cm.
 5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.
 6. Z tyłu szopki należy obowiązkowo zamieścić metryczkę (załącznik do odebrania w grupie I).
  ( imię i nazwisko autora, nazwę placówki i grupy do której uczęszcza oraz oświadczenie rodziców / opiekunów)
 7. Komisja konkursowa oceni prace uwzględniając:
  • wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
  • wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
  • wkład pracy,
  • trudność techniczna,
  • oryginalne podejście do tematu.
 8. Szopki prosimy składać w przedszkolu do 24 listopada 2017
  (w grupie I - organizator konkursu przedszkolnego Kornelia Przywara)

 

 1. DWIE NAGRODZONE W PRZEDSZKOLU SZOPKI WEZMĄ UDZIAŁ W ETAPIE GMINNYM KONKURSU,
       
  KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II
                W SĘDZISZOWIE MŁP.
  PRZY WSPÓŁPRACY Z MGOK W SĘDZISZOWIE MŁP.


 2. Laureaci będą poinformowani o wynikach konkursu i zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.
 3. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie w MGOK w Sędziszowie Młp.
 4. Powystawowe prace będzie można odbierać przed świętami. Za szopki nieodebrane w terminie organizator
  nie ponosi odpowiedzialności.