Blue Flower


20 listopada obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Jest to oficjalne święto w polskim kalendarzu. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Marek Michalak zwraca uwagę, że Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitą okazją do podejmowania inicjatyw wpisujących się w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach.

Do obchodów – wzorem lat ubiegłych – dołączyło nasze przedszkole. Tego dnia, w poszczególnych grupach, przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych przygotowanych specjalnie na tą okazję. Prowadzone były pogadanki nt Praw Dziecka, przybliżona została ich wielka ranga oraz znaczenie w przyszłym  dorosłym życiu. Starszaki zostały zapoznane z Kodeksem Praw Dziecka. Każde z praw omawialiśmy bardzo dokładnie, z zaznaczeniem tego, że ich spełnienie związane jest również z poczuciem obowiązku człowieka wobec człowieka. Przy okazji zahaczyliśmy o dziecięce i prawa  człowieka dorosłego. Dzieci wypowiadały się o prawach dziecka i najważniejszym w ich poczuciu  jest prawo do miłości. O nim dzieci wypowiadały się najczęściej. Bardzo często mówiły też o prawie do zabawy, do radości i innych uczuć.
A jeżeli mowa o prawach dziecka, nie mogło zabraknąć wspomnienia osoby Janusza Korczaka – patrona naszego przedszkola. To właśnie on – prekursor Praw Dziecka - nieustannie podkreślał, że dziecko to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jego praw.
Dzieci oglądały film edukacyjny  „Lekcje z Januszem Korczakiem” oraz „Dzieciaki Korczaka – Prawa Dziecka”. Dowiedziały się, że  cenił on wartości takie jak: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego, apelował do wychowawców, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka. Przedszkolaki poznały dzięki temu swoje prawa. Po projekcji filmu dzieci zapoznały się z wierszem Marcina Brykczyńskiego: „O prawach dziecka”. Przedszkolaki słuchały i bawiły się przy utworze „Piosenka o prawach dziecka”, uczestniczyły w zajęciach „Literowy Misz - masz o prawach dziecka”. Wybierały szablony liter, odrysowywały, wycinały i układały hasło:  „PRAWO DO MIŁOŚCI I ZABAWY”.
Dzieci starsze przy użyciu farb i kredek wykonały prace plastyczne, które obrazowały wg nich najważniejsze prawa. Natomiast  dzieci młodsze kolorowały podpisane ilustracje przedstawiające Prawa Dziecka. Z wybranych prac utworzono wystawę, którą rodzice mogli podziwiać w holu przedszkola.

Ten dzień miał wielkie znaczenie dla przedszkolaków. Mamy nadzieję, że poprzez zabawę przybliżyliśmy
i uświadomiliśmy dzieciom, że mają swoje prawa oraz że mimo, iż są mali, trzeba je szanować i kochać, mimo wszystko i bezinteresownie…
A dorosłym przypomnieliśmy, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

 
Prawa dziecka w obrazkach
Piosenka o prawach dziecka
Konwencja Praw Dziecka