Blue Flower

  

21 listopada – w DNIU ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ przedstawiciele naszej przedszkolnej społeczności wraz  z paniami odwiedzili Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Sędziszowie Młp. Dzieci wręczyły pacjentom  i  personelowi zakładu wcześniej wykonane w przedszkolu kolorowe rysunki. Podczas wręczania widoczne było głębokie wzruszenie po obu stronach – pacjentów i dzieci. Takie doświadczenia pozostaną w pamięci dzieci, a DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ – przypomina, że warto uczynić drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka poprzez odwiedziny, uśmiech, miłe słowa czy rysunek. Zachęcajmy więc dzieci do czynienia dobra na co dzień, promujmy życzliwość , wzajemny szacunek i poszanowania drugiego człowieka.
„RÓB RZECZY ZWYCZAJNE Z NADZWYCZAJNĄ MIŁOŚCIĄ….”