Blue Flower

 

Serdecznie zapraszamy chętne dzieci do wzięcia udziału   w konkursie plastycznym JESIENNE CYFERKI”
1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim
2. Konkurs rozpoczyna się 22.11.2017 r. i trwać będzie do 01.12.2017r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „JESIENNE CYFERKI”.  
4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z przedszkola

Cele konkursu:                                                                                                                                  
- Utrwalenie cyfr                                                                                                                             
- Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, 
- Rozwijanie i wdrażanie do samodzielnej pracy twórczej,
- Wyrabianie poczucia estetyki, 
- Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.


Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną techniką dowolną ( z wykorzystaniem materiału przyrodniczego !!!)
2. Praca konkursowa powinna przedstawiać cyfrę, która powinna być wyeksponowana na tle kartki. 
3. Prosimy   - dzieci 5-6 letnie aby pracę wykonać na kartce o wymiarach - A3,
                   - dzieci 3-4 letnie 
kartka o wymiarach - A4                                                                              
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.                                                                             
6. Każda grupa może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace
7. Oceny prac dokona komisja – (dwie kategorie wiekowe 3-4 latki, 5-6 latki)
8. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa grupy,
9. Prace należy składać w grupie V do 1 grudnia 2017 roku
   
Organizator konkursu Bożena Pazdan

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2017
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
4. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
6. Po zakończeniu konkursu, prace przechodzą na własność przedszkola.