Blue Flower

 

Ochrona środowiska to temat, który realizujemy od lat w naszym przedszkolu. Naszą misją jest edukacja i troska o środowisko. Mając świadomość, jak ważna jest edukacja ekologiczna najmłodszych, od lat włączamy się w akcje edukacyjne dla dzieci oraz programy z zakresu edukacji ekologicznej.

Informujemy, że nasze przedszkole przystąpiło do nowego Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego – ZBIERAJ BATERIE! To długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół i przedszkoli na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. 

W ramach programu odbywa się KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

Zwycięskie placówki otrzymują pulę punktów, które mogą wymienić na nagrody przyznawane zgodnie 
z regulaminem programu. W tym roku organizatorzy przyznają aż 180 nagród ! 

Zwycięskie placówki otrzymują pulę punktów, którą mogą wymienić na nagrody przyznawane zgodnie z regulaminem programu. Laureaci nagród głównych otrzymują dowolny, wybrany przez placówkę sprzęt RTV 
o wartości równej ilości otrzymanych punktów (1 pkt = 1 zł brutto). Placówki wyróżnione (miejsca 4-30), otrzymują bony na zakup książek i innych materiałów dydaktycznych o wartości równej ilości otrzymanych punktów (1 pkt = 1 zł brutto).

Miesiącem finałowym jest okres od 11 kwietnia do 11 maja. Celem Miesiąca Finałowego jest zintensyfikowanie działań Placówek w zakresie edukacji ekologicznej. Miesiącowi Finałowemu towarzyszy wzmożona rywalizacja Placówek w dążeniu do zebrania jak największej wagowo ilości zużytych baterii i akumulatorów.

Zachęcamy wszystkich rodziców i przyjaciół przedszkola o włączenie się w zbiórkę baterii i akumulatorów. Rozmiar zużytych baterii i akumulatorów nie może być większy niż 7 cm, czyli tyle ile wynosi średnica wrzutu pojemnika znajdującego się  w holu przedszkola.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo nie tylko chronić środowisko, ale czynnie uczestniczyć w zdobywaniu punktów i nagród dla dzieci z naszego przedszkola.