Blue Flower

  -„Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas…”

W środę, 17  stycznia  2018r.,  o godzinie 9:30 w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Sędziszowie Młp. odbył się VI Międzyprzedszkolny Konkurs Muzyczny „ Jaka to melodia?- „Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas…” Konkurs   skierowany  był do dzieci 6 letnich.  Cieszymy się, że aż 4 drużyny przyjechało do naszego przedszkola. Nasi  Goście przybyli   z Przedszkola w  Wolicy Piaskowej, Wolicy Ługowej (oddział zamiejscowy PP1 Sędziszów Młp), z Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim.  Celem konkursu było  integrowanie środowiska rówieśniczego z różnych grup, wdrażanie do zdrowej rywalizacji a także  rozwijanie poczucia własnej wartości i świadomości własnych talentów oraz  możliwości ich wykorzystania. Podczas pięciu rund,  w których przedszkolaki dzielnie ze sobą rywalizowały,  zwyciężyła drużyna  z Publicznego Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Młp. Drugie miejsce zajęły przedszkolaki   z  Przedszkola w Wolicy Piaskowej,  trzecie – z naszego przedszkola. Miejsce czwarte należało do przedszkola w Wolicy Ługowej (zamiejscowy  oddział PP1 Sędziszów Młp).  Tego typu  konkursy rozbudzają   u najmłodszych chęć wykazania się swoją wiedzą przed rówieśnikami,  łącząc edukację z muzyką i wspaniałą zabawą.  Laureatom wręczono dyplomy i nagrody.
W tym miejscu  składamy serdeczne podziękowanie Państwu Dorocie i Pawłowi Grabowskim za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu. Spotkanie prowadzone było przy współpracy  z naszym absolwentem, uczniem szóstej  klasy SP Nr 2 im. Władysława Węglowskiego w  Sędziszowie Małopolskim,  Wojciechem Kmieć, który był naszym akompaniatorem. Serdecznie dziękujemy! Biorącym udział w konkursie i ich Wychowawcom oraz Rodzicom serdecznie gratulujemy!