Blue Flower

Znalezione obrazy dla zapytania zając wielkanocny  

Termin składania prac: 16 marca 2018 r.
Wręczenie nagród: kwiecień 2018 r.

Organizatorzy: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sędziszowie Młp.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Tematyka konkursu
– zadaniem uczestników konkursu ( dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 wraz z rodzicami) jest wykonanie zajączka wielkanocnego dowolną techniką plastyczną
– maksymalna wysokość pracy do 30 cm.

        Dalsza część REGULAMINU poniżej

2. Cele konkursu:
– pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,
– pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
– przegląd różnych technik plastycznych.

3. Warunki konkursu:
– w konkursie biorą udział dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 wraz z rodzicami – do konkursu będą dopuszczane prace wykonane bez wykorzystania gotowych elementów,
– techniki i materiały – dowolne,
– każdy uczestnik może złożyć jedną pracę; prace grupowe nie będą oceniane z wyjątkiem rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola,
– prace uszkodzone nie będą oceniane.

4. Praca powinna zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko uczestnika, grupa przedszkolna

5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.

6. Przyniesione prace będą oceniane według następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
– dobór i wykorzystanie materiałów,
– estetyka pracy oraz trwałość,
– walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka)

7. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 2 i na holu przedszkola.

8. Prace przechodzą na własność Organizatora.

9. Nagrody wręczone zostaną w Publicznym Przedszkolu nr 2.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie,
przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez Organizatorów konkursu imienia i nazwiska dziecka, grupy przedszkolnej, do której uczęszcza oraz publikację zdjęć.

11. Osoby uczestniczące w konkursie akceptują postanowienia Regulaminu Publicznego Przedszkola nr 2, który jest dostępny na stronie www.korczaknr2.pl