Blue Flower

W poniedziałek, 26 lutego,  w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty, adresowane do  starszaków i ich Rodziców.  W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu,   niezwykle ważne jest ukazanie, w jaki sposób można aktywnie  i twórczo korzystać z komputera. Spotkanie prowadziła  Pani  Małgorzata Śliwa -  nauczyciel informatyki i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej, a zarazem koordynator  powiatu  ropczycko – sędziszowskiego projektu  Baltie. Oczywiście wszyscy stwierdzają, że dzisiaj dzieci spędzają o dużo więcej czasu przed komputerem, niż kiedykolwiek wcześniej.  Wiele osób to martwi. Niestety, dużo częściej interesuje nas ilość, a czasem zupełnie zapominamy o jakości czasu spędzanego przed komputerem. Interakcje dzieci z nieodpowiednim materiałem mogą przynieść o wiele więcej szkody niż zbyt długie przebywanie przed ekranem. Nie ma wątpliwości, że ucząc się programowania Baltie,  dzieci spędzają czas w sposób  wartościowy i rozwijający. Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ile dbanie o wszechstronny rozwój. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Pozwalają pokazać dzieciom nowy sposób rozwiązywania problemów, wykorzystujący komputery w sposób aktywny, pozwalający lepiej i głębiej zrozumieć komputery. Nasze przedszkolaki mogły  zobaczyć, jak od podstaw działa system nauki programowania Baltie. Każdemu  udało się zrobić samodzielnie swój własny program komputerowy.  Baltie bardzo spodobał się dzieciom  biorącym udział w warsztatach. Wszyscy zgodnie zadeklarowali chęć jego nauczania  się w zaciszu domowym. Dzieci, które tak pilnie i dzielnie pracowały  w czasie zajęć, dostały w nagrodę czapeczkę czarodzieja Baltiego i słodki poczęstunek.

  

Bardzo dziękujemy przybyłym przedszkolakom, ich Rodzicom a także rodzeństwu za znalezienie czasu i spędzenia go w kreatywny sposób a Pani Małgorzacie Śliwa – za wprowadzenie nas w tajniki ciekawego świata programowania Baltie. Dziękujemy!!!