Blue Flower

 

5 marca dzieci z grupy  II, III, IV, V i VI- w związku z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości - uczestniczyły w „Lekcji folkloru” z cyklu kształtowania postaw patriotycznych, zorganizowanej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp.
Grupa dziecięca Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy” pod kierunkiem pani Krystyny Szczerbiak zaprezentowała stroje narodowe, tańce lubelskie „Lublin”, lasowiackie, „Zabawę  ze   strachem” i przyśpiewki „Lipka”, „W moim ogródecku”, „Matulu moja”, „Roz stary”. Tańcom i przyśpiewkom przygrywała kapela ludowa pod opieką pana Pawła Gnacka.  Miło było widzieć na scenie absolwentów naszego przedszkola, zarówno wśród członków zespołu jak i kapeli.
Ważną rolę w kształtowaniu u dziecka postawy patrioty odgrywa miedzy innymi  wyrobienie szacunku do kultury ludowej czyli folkloru.U małego dziecka nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale nasze oddziaływania w tym względzie pozwolą stworzyć podłoże do uczuć przywiązania do własnego miasta, wsi, regionu, jego tradycji itp., czyli do tzw. „Małej Ojczyzny”, którą mały człowiek może zobaczyć, dotknąć, poczuć.Udział dzieci w  lekcji folklorujest tego doskonałym przykładem.
Dziękujemy pani Krystynie Szczerbiak i panu Pawłowi Gnackowi oraz występującym dzieciom i młodzieży za pamięć i przekaz kultury ludowej naszym przedszkolakom gdyż Patriotyzm to jest przywiązanie do własnej Ojczyzny,  a Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć”( B. Wolniewicz).