Blue Flower

W piątek 16 marca gościliśmy w naszym przedszkolu  muzyków  z Filharmonii Podkarpackiej z audycją „Skrzypce i ich kuzyni", podczas której muzycy zapoznali dzieci z grupą instrumentów smyczkowych oraz historią rodziny skrzypiec i ich dalekich „krewnych". 
Do rodziny instrumentów smyczkowych należą: kontrabas, wiolonczela, altówka, skrzypce. Przedszkolaki zobaczyły różnice nie tylko w wyglądzie, ale także w brzmieniu  instrumentów takich jak skrzypce, altówka.  Podczas spotkania nie zabrakło też ciekawostek. Dzieci  poznały Złóbcoki – polski ludowy instrument muzyczny z grupy smyczkowych, charakterystyczne dla Podhala, występowały do XIX wieku. Nazwa złóbcoki nawiązuje do żłobienia instrumentu z jednego klocka drewna, inni wywodzą ją od łób, czyli kołyski. Grano na nich smyczkiem o łukowatym kształcie. Współcześni muzycy góralscy najczęściej zastępują złóbcoki skrzypcami. Podobnym instrumentem ludowym z rejonu Wielkopolski są mazanki. Jest to mały instrument smyczkowy, na którym gra się w pozycji ramieniowej. Ma ona wywodzić się od mazania, tj. pocierania smyczkiem po strunach. Ma zastosowanie w ruchach folklorystycznych. Na koniec dzieci dowiedziały się o największych skrzypcach świata wykonanych przez przedstawicieli niemieckiej firmy. Instrument  wpisany został do Księgi rekordów Guinnessa. Skrzypce mają aż 4 metry i 22 centymetry wysokości. By grać na skrzypcach dla olbrzyma instrumentalisty, potrzeba aż trzech osób.
Takie spotkania mają głównie na celu otwieranie się dzieci na świat muzyki, rozbudzają ich muzyczne zainteresowania. To ważne, aby przedszkolaki uczestniczyły jak najczęściej w wydarzeniach które znacząco wpływają na ich rozwój.