Blue Flower

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w zorganizowanym przez naszą placówkę  konkursie plastycznym.
Komisja konkursowa  spośród nadesłanych prac przyznała 3 miejsca i 3 wyróżnienia.

             Lista laureatów;

I miejsce – Grzegorz Fichna  Przedszkole z Bolesławia
II miejsce – Kinga Pietrzak  Przedszkole Nr 1 z Bełżyc
III miejsce – Maja Sypień  Zespół Szkolno- Przedszkolny z Szybowic

              Wyróżnienia:

  1. Gabriela Kawa Publiczne Przedszkole z Ryglic
  2. Karolina Tlałka Zespół Szkolno-Przedszkolny Meszna
  3. Błażej Skwierczyński  Miejskie Przedszkole Nr15 Siedlce

Laureatom i opiekunom  gratulujemy. Życzymy Wam wielu sukcesów i zapraszamy do innych konkursów. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Dyplomy i nagrody wyślemy pocztą.
Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej pt.„Nasze małe Ojczyzny ” w naszej placówce.