Blue Flower

Aby uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w naszym przedszkolu podejmowane są różne działania. Jednym z nich był przegląd poezji patriotycznej – „ Piękna jest nasza mowa” , który odbył się 25 kwietnia 2018r. Dzieci  miały okazję posłuchać pięknych patriotycznych wierszy, recytowanych przez swoich kolegów i koleżanki. Udział w takim spotkaniu był okazją do kształtowania poczucia tożsamości narodowej , szacunku wobec symboli narodowych , rozwijania uczuć patriotycznych – ale przede wszystkim miał uwrażliwić  dzieci na piękno zawarte w naszym języku ojczystym. Wszyscy mali recytatorzy za swój występ otrzymali oprócz gromkich oklasków dyplomy i nagrody, które wręczyła im P. dyrektor – R.Śliwa wraz z organizatorem przeglądu -  p. J.Żuczek.