Blue Flower

Od listopada do czerwca w Publicznym Przedszkolu Nr 2 IM. J. Korczaka w Sędziszowie Młp. realizowaliśmy projekt „W KRAJU ORŁA BIAŁEGO”, polegający na przeprowadzeniu cyklu zajęć, mających na celu stworzenie okazji do pielęgnowania wartości patriotycznych oraz kształtowania poczucia przynależności narodowej.

Za udział w projekcie nasze przedszkole otrzymało Certyfikat.  Opis działań i zdjęcia poniżej w zakładce Czytaj więcej  

 

 

           Pierwszą z ważnych uroczystości było Święto Niepodległości. 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Tego dnia Polska odzyskała niepodległość. Z okazji 99 rocznicy tego święta, dzieci z grupy V przygotowały część artystyczną, na którą zaprosiły społeczność całego przedszkola,  rodziców i rodzeństwo. Uroczysta akademia miała uświadomić dzieciom,  że obchodzenie Święta Niepodległości to obowiązek każdego Polaka, nawet tego małego. Podczas uroczystości, dzieci pogłębiły rozumienie takich pojęć, jak: patriotyzm, niepodległość, Ojczyzna, tożsamość narodowa, wolność, niewola, honor… Nie tylko odświętne stroje czy dekoracja tworzyły podniosły nastrój, ale sam fakt wyśpiewania Hymnu Narodowego przez tak liczne grono dziecięcych głosów, pozwolił wszystkim  obecnym  na akademii poczuć w głębi serca, że naprawdę kochają swoją Ojczyznę i dumni są z tego, że są Polakami.


           Dzieci z naszego przedszkola już od najmłodszych lat uczą się szacunku do symboli narodowych a co za tym idzie do Ojczyzny. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci poznawały symbole narodowe, historię Polski, wybrane miasta, krajobrazy, tradycje, kulturę i legendy o naszym kraju. Poznawały i utrwalały Hymn Polski, wykonywały prace plastyczne i plakaty związane z naszym krajem.            Bardzo ważnym punktem  edukacji patriotycznej w przedszkolu jest Święto Flagi przypadające na 2 maja, które jest obchodzone w naszym kraju. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki z PP 2 dnia 30 kwietnia  w biało-czerwonych strojach wyruszyły na przemarsz ulicami miasta pod Urząd Miejski z flagami wykonanymi w przedszkolu, by przypomnieć mieszkańcom o obchodach Święta Flagi. Dzieci zostały przywitane przez Burmistrza Miasta i Gminy, złożyły kwiaty pod tablicami bohaterów poległych w walce o wolność Polski, śpiewały patriotyczne piosenki i recytowały wiersze. Na koniec Pan Burmistrz dziękując za tak patriotyczną postawę małych Polaków poczęstował wszystkich lizakami.


            Aby uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w naszym przedszkolu podejmowane są różne działania. Jednym z nich był przegląd poezji patriotycznej – „ Piękna jest nasza mowa” , który odbył się 25 kwietnia 2018r. Dzieci  miały okazję posłuchać pięknych patriotycznych wierszy, recytowanych przez swoich kolegów i koleżanki. Udział w takim spotkaniu był okazją do kształtowania poczucia tożsamości narodowej, szacunku wobec symboli narodowych, rozwijania uczuć patriotycznych – ale przede wszystkim miał uwrażliwić  dzieci na piękno zawarte w naszym języku ojczystym. Wszyscy mali recytatorzy za swój występ otrzymali oprócz gromkich oklasków dyplomy i nagrody. 


          W ramach uczczenia 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dniach 17  i 18 maja 2018 r. wszystkie grupy wystąpiły w MGOK w Sędziszowie Młp. podczas IV Gminnego Przeglądu Twórczości Artystycznej Przedszkoli "SCENA DLA MALUCHA" pod hasłem "Przedszkolaki dla Niepodległej". Dzieci śpiewały znane pieśni patriotyczne jak „Przybyli ułani pod okienko”, „Szara piechota”, „Płynie Wisła płynie” i  tańczyły polskie tańce „Polonez”. W  ten sposób maluchy uczciły 100 rocznicę odzyskania niepodległości, ale też pokazały szerszej publiczności swoje liczne talenty. Dzieci przygotowały też pocztówkę dla niepodległej. Prace można było oglądać na wystawie w sędziszowskim domu kultury, który był organizatorem przeglądu.

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

GRUPA V

GRUPA VI


          Kolejnym  z zaplanowanych zadań był Piknik patriotyczny dla Niepodległej, zorganizowany 30 maja 2018 r. w godzinach popołudniowych na scenie altanki przedszkolnej. Do udziału w imprezie zostały zaproszone przedszkolaki, ich rodzice z rodzeństwem, goście specjalni oraz wszyscy chętni. Dzieci zaprezentowały patriotyczny program artystyczny. Recytowały wiersze o Ojczyźnie, śpiewały patriotyczne pieśni oraz wykonywały tańce narodowe i układy taneczne przy znanych polskich melodiach. Kolejnym punktem pikniku był koncert patriotyczny w altance przedszkolnej pod hasłem „Piosenki Małego Patrioty” w wykonaniu młodzieży z Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy” . Należy zaznaczyć, że wśród członków kapeli byli absolwenci naszego przedszkola. I tak przy dźwiękach instrumentów muzycznych odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W programie koncertu znalazły się najpopularniejsze piosenki, takie jak „Pierwsza brygada”, „Przybyli ułani pod okienko”,  „Wojenko, Wojenko”,  „Piechota”  i wiele innych. Przygotowane, przez pracowników placówki, „Śpiewniki Małego Patrioty” dla wszystkich uczestników imprezy, pozwoliły na wspólne śpiewanie znanych pieśni, a także przypomnienie tych już nieco zapomnianych. 

Tego dnia, na terenie ogrodu przedszkolnego, można było podziwiać wystawę dużych plakatów nt. „Pocztówka dla Niepodległej”, wykonanych przez poszczególne grupy.  Piknik dla Niepodległej oprócz wartości patriotycznych miał na celu budowanie tożsamości wspólnoty lokalnej poprzez integrację rodzin, mieszkańców oraz lokalnych instytucji. Mimo ogromnego upału, wszyscy biorący udział w spotkaniu byli zadowoleni i dobrze się bawili. Taka forma spędzania wolnego czasu dostarczyła wielu ciepłych i miłych wrażeń.

         Kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków. Już w grupie najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie do ojczyzny, do swego miasta, uczyć dostrzegać jego piękno, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy, patriotyzm. Można to czynić na wiele różnych sposobów. I właśnie w naszym przedszkolu staramy się rozbudzać już w najmłodszych dzieciach świadomość przynależności do narodu polskiego. Wykorzystując dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania - formujemy plastyczną i wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo "Polak" i "Ojczyzna" wypowiadało z najgłębszą dumą. 

Wpis na stronie BLIŻEJ PRZEDSZKOLA