Blue Flower

W czwartek 13 czerwca sześ­ci­o­lat­ki  z grupy V odwiedz­iły SP Nr 3 w Sędziszowie małopolskim. Przed­szko­la­ki uczest­niczyły w lekcji infor­maty­ki klasy 5b, na której zapoz­nane zostały z budową zestawu kom­put­erowego, poz­nały pod­sta­wowe słown­ict­wo: mon­i­tor, kom­put­er, mysz…. Dużo radoś­ci spraw­iła dzieciom zabawa z kom­put­erem. Podczas zajęć poznały zasady programowania gry  w SCRATCHU. Dzieci wykaza­ły ogromne zaciekaw­ie­nie. Z dużą uwagą śledz­iły to co dzieje się na mon­i­torze. Chętnie współpracowały z uczniami, brały udzi­ał w zabaw­ie w rozpoz­nawanie kolorów, liter. Na zakończenie spotkania dzieci zagrały w zabawę zręcznościową Twister, wykorzystując kolorową matę oraz komputer. Obsługa komputera okazała się prosta dla większości przedszkolaków. Wszystkim bardzo podobały się przygotowane zajęcie. W dzisiejszych czasach  spotykamy się  z komputerami niemal na co dzień, dlatego też dzieci już na etapie przedszkola poznają podstawy korzystania z różnych urządzeń multimedialnych….
Serdecznie dziękujemy Pani Patrycji Idzik za zaproszenie naszych przedszkolaków na tak ciekawą i pouczającą lekcję,  za miłe przyjęcie i wprowadzenie dzieci w świat komputerów. 
ZDJĘCIA SP3