Blue Flower

W środę 20 czerwca 2018 r. na terenie ogrodu przedszkolnego odbyła się Gra Terenowa „Znam i kocham Polskę od przedszkola” zorganizowana przez nasze przedszkole przy udziale Orląt działających w SP 3. Wzięły w niej udział najstarsze i odchodzące już przedszkolaki z grupy V. Celem gry było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, stworzenie okazji do  utrwalenia symboli narodowych i wiadomości o Polsce oraz integracja środowiska. Drużyny kolejno przemieszczały się po punktach, w których czekały na nich Orlęta i zadania do rozwiązania. Jak się okazało wszystkie grupy poradziły sobie z zadaniami doskonale. Dzieci bardzo dobrze znały m.in. tekst całego Hymnu Polski, sprawnie układały puzzle z Godłem Polski, doskonale poradziły sobie z odczytaniem i wskazaniem stolicy Polski oraz  rozpoznały Herb Sędziszowa Młp. W przerwie odbył się pokaz musztry prowadzony przez Orlęta z SP3, do której zostały zaproszone wszystkie przedszkolaki.
Gra terenowa zakończyła się ogłoszeniem wyników, uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów dla wszystkich przedszkolaków i orląt. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejętności. Nad przebiegiem wspólnej zabawy czuwała nauczycielka PP2 Kornelia P. – organizator gry. Jednak gra terenowa nie odbyłaby się bez zaangażowania Orląt z SP 3, którym serdecznie dziękujemy.
Wspólna zabawa dostarczyła wiele radości i niezapomnianych wrażeń, zarówno tym małym jak i dużym uczestnikom.

Zdjęcia z SP3