Blue Flower

W dniu 29.06.2018 r w naszym przedszkolu zagościli Przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec”, który działa m.in. przy LO w Sędziszowie Młp. Strzelcy poprowadzili zajęcia dla przedszkolaków z zakresu udzielania pierwszej pomocy w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Opowiedzieli przedszkolakom w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanemu zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe przy użyciu Fantoma. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Przy okazji utrwaliły podstawowe numery alarmowe. 
Kolejnym punktem spotkania był pokaz musztry ogólnej i paradnej. Zaproszeni goście w mundurach zaprezentowali nam podstawowe komendy i kroki musztry, prawidłową postawę, zwroty i przeformowania szyku oraz wydawanie komend i reagowanie na nie. Następnie wszystkie przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej musztry.
Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.
Bardzo dziękujemy Strzelcom, że zgodzili się przeprowadzić zajęcia dla wszystkich przedszkolaków oraz za pokaz musztry. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach zechcą  jeszcze odwiedzić nasze przedszkole.