Blue Flower

 

Podczas zebrania ogólnego dla rodziców
 Ustalono kwotę : - 65 zł na wyprawkę na cały rok - wpłaty na konto Rady Rodziców.

KONTO BANKOWE:
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2
Os. Młodych 9
39 – 120 Sędziszów Młp.
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.
Nr rachunku: 60 9172 0003 0007 1808 2000 0010


Podczas zebrania, poprzez głosowanie wybrano nowy skład organu RADY RODZICÓW
            na nowy rok szkolny 2018/ 2019:

    1. Przewodniczący Rady Rodziców – p. Katarzyna Stawarz Cyzio
    2. Z - ca Przewodniczącego – p. Agnieszka Popławska 
    3. Sekretarz – p. Iwona Jędrych
    4. Skarbnik - p. Ewa Chojnicka                            
    5. Komisja Rewizyjna w składzie:  p. Joanna Ziobro
                                                             p. Dominika Marcinek
                                                             p. Agata Zajączkowska                                                 
                                                             p. Anna Pięta
                                                             p. Magdalena Skitał
                                                             p. Krzysztof Łach
RADY ODDZIAŁOWE:

GRUPA I
1. P. Iwona Jędrych
2. P. Anna Róg
3. P. Krzysztof Łach

 GRUPA II
1. P. Magdalena Skitał
2. P. Ewa Chojnicka
3. P. Joanna Ziobro

GRUPA III
1. P. Magdalena Borowiec                                                  
2. P. Joanna Czapka
3. P. Dominika Marcinek 

GRUPA IV
1. P. Anna Stawarz
2. P. Agata Zajączkowska
3. P. Aleksandra Sacha    

GRUPA V
1. P. Danuta Grabowska
2. P. Kataryna Rybska
3. P. Anna Pięta 

GRUPA VI
1. P. Agnieszka Popławska
2. P. Katarzyna Stawarz Cyzio
3. P. Urszula Kopaczyńska