Blue Flower

11 września  do naszego przedszkola przybyła osoba pełniąca ważną i odpowiedzialną funkcję społeczną -  mł. asp. STANISŁAW PATRO - dzielnicowy Rejonu służbowego miejskiego nr I obejmujący swoim zasięgiem m.in. Osiedle Młodych, funkcjonariusz Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp.
Podczas prelekcji dzieci dowiedziały się o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, rowerem, bawić się w przedszkolu i w domu oraz jak reagować w sytuacji zagrożenia np. w przypadku zaatakowania przez psa. Największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy i ćwiczenia praktyczne, podczas których dzieci prezentowały najbezpieczniejszy sposób obrony przed groźnym psem.

     Tematyka bezpieczeństwa dziecka realizowana jest w naszym przedszkolu   od wielu lat. Udział przedstawiciela policji  i włączenie się do wczesnej edukacji dzieci przyczyni się do utrwalania właściwych postaw, nawyków i zainteresowań naszych wychowanków  oraz wpłynie na likwidację barier i uprzedzeń dzieci.
Bardzo dziękujemy Panu Policjantowi za przeprowadzenie dla dzieci ciekawej pogadanki na temat „Bezpieczny Przedszkolak” i życzymy  sukcesów w działalności edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa dzieci.