Blue Flower

Znalezione obrazy dla zapytania 100 lat niepodległości 

Publiczne Przedszkole Nr 2 im J. Korczaka w Sędziszowie Młp. ogłasza gminny konkurs plastyczno-techniczny
pn. STROIK W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ”.
Konkurs organizowany jest w ramach tegorocznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Skierowany jest do dzieci 6 letnich z publicznych i prywatnych przedszkoli oraz oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Sędziszów Młp.
Tematem konkursu jest wykonanie stroika z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wykonana praca powinna  zawierać barwy i symbole narodowe.

REGULAMIN KONKURSU:

CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych przedszkolaków oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski.
2. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci.
3. Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.
4. Umożliwienie dzieciom, nauczycielom i rodzicom zaprezentowania swojego talentu.

 ZAKRES I TEMATYKA:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci 6 letnich z publicznych i prywatnych przedszkoli oraz oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Sędziszów Młp.
2. Tematem konkursu jest wykonanie stroika z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.
    Wykonana praca powinna zawierać barwy i symbole narodowe.

TECHNIKA:
1. Praca przestrzenna w formie wieńca lub kompozycji o dowolnym  kształcie oraz wielkości i obwodzie nie przekraczającym 50 cm.
2. Możliwość zastosowania dowolnych technik  i materiałów.

TERMINY:
1. Stroiki prosimy dostarczyć do PP Nr 2 do dnia 30-11- 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zorganizowanej w MGOK  dnia 07-12- 2018 r.
3. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w holu MGOK w Sędziszowie Młp w dniach 04- 09-12-2018r.

KRYTERIA OCENY:
1. Praca musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna z dbałością o estetykę wykonania.
2. Wykonana  przez jednego uczestnika, wspólnie z rodzicem lub nauczycielem. Z uwagi na  nagrody indywidualne, nie będą oceniane prace przygotowane grupowo.
3. Pod uwagę będzie brany wkład pracy dziecka, rodzica / nauczyciela w wykonanie stroika.
4. Każda praca musi zawierać przytwierdzoną metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwa przedszkola, imię i nazwiska opiekuna grupy przedszkolnej.
5. Przewidziano 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia.
6. Nie przewiduje się zwrotu wykonanych prac. Wszystkie stroiki po zamknięciu wystawy zostaną złożone w hołdzie pod tablicami upamiętniającymi bohaterów walk o niepodległość z okresu II wojny światowej oraz na  grobach nieznanych żołnierzy na sędziszowskim cmentarzu.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia
Organizatorzy konkursu: Maria Setera, Kornelia Przywara