Blue Flower

Znalezione obrazy dla zapytania 100 lat niepodległości 

Publiczne Przedszkole Nr 2 im J. Korczaka w Sędziszowie Młp. ogłasza gminny konkurs plastyczno-techniczny
pn. STROIK W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ”.
Konkurs organizowany jest w ramach tegorocznych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Skierowany jest do dzieci 6 letnich z publicznych i prywatnych przedszkoli oraz oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Sędziszów Młp.
Tematem konkursu jest wykonanie stroika z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wykonana praca powinna  zawierać barwy i symbole narodowe.

REGULAMIN KONKURSU:

CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych przedszkolaków oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski.
2. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci.
3. Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.
4. Umożliwienie dzieciom, nauczycielom i rodzicom zaprezentowania swojego talentu.

 ZAKRES I TEMATYKA:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci 6 letnich z publicznych i prywatnych przedszkoli oraz oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Sędziszów Młp.
2. Tematem konkursu jest wykonanie stroika z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.
    Wykonana praca powinna zawierać barwy i symbole narodowe.

TECHNIKA:
1. Praca przestrzenna w formie wieńca lub kompozycji o dowolnym  kształcie oraz wielkości i obwodzie nie przekraczającym 50 cm.
2. Możliwość zastosowania dowolnych technik  i materiałów.

TERMINY:
1. Stroiki prosimy dostarczyć do PP Nr 2 do dnia 30-11- 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zorganizowanej w MGOK  dnia 07-12- 2018 r.
3. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w holu MGOK w Sędziszowie Młp w dniach 04- 09-12-2018r.

KRYTERIA OCENY:
1. Praca musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna z dbałością o estetykę wykonania.
2. Wykonana  przez jednego uczestnika, wspólnie z rodzicem lub nauczycielem. Z uwagi na  nagrody indywidualne, nie będą oceniane prace przygotowane grupowo.
3. Pod uwagę będzie brany wkład pracy dziecka, rodzica / nauczyciela w wykonanie stroika.
4. Każda praca musi zawierać przytwierdzoną metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwa przedszkola, imię i nazwiska opiekuna grupy przedszkolnej.
5. Przewidziano 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia.
6. Nie przewiduje się zwrotu wykonanych prac. Wszystkie stroiki po zamknięciu wystawy zostaną złożone w hołdzie pod tablicami upamiętniającymi bohaterów walk o niepodległość z okresu II wojny światowej oraz na  grobach nieznanych żołnierzy na sędziszowskim cmentarzu.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia
Organizatorzy konkursu: Maria Setera, Kornelia Przywara


                                                                    Załącznik do Regulaminu konkursu

 

           OŚWIADCZENIE RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH  UDZIAŁ W KONKURSIE

 

   1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
       osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
       osobowych mojego

       
    dziecka  ...........................................................................

                                       (imię i nazwisko)

   uczęszczającego do ......................................................................................................

                                                                  (nazwa placówki)

 

      do celów związanych z jego udziałem w konkursie plastyczno – technicznym
      pn. STROIK W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ” organizowanym przez
      Publiczne Przedszkole Nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp.

 

                                                        ................................................................
                                                                          podpis rodzica

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego
     postanowienia.

                                                        ................................................................

                                                                          podpis rodzica

 

 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie /w placówce, na wystawie 
     zorganizowanej w MGOK w Sędziszowie Młp., na stronie internetowej Publicznego
     Przedszkola Nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp./  imienia i nazwiska dziecka,
     nazwy przedszkola, wizerunku dziecka oraz fotografii pracy konkursowej.


                                                         ................................................................
                                                                            podpis rodzica