Blue Flower

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ma uświadomić najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypomnieć, że mają tych praw zawsze przestrzegać. To dzień, w którym głośniej niż zwykle mówimy o prawach dziecka, przypominając, że są one niezbywalne i należy je zawsze respektować. W Konwencji o Prawach dziecka zostały spisane wszystkie ich prawa .
W Dniu Praw Dziecka w każdej grupie wiekowej odbyły się zajęcia poświęcone tematyce Praw Dziecka. Dzieci wypowiadały się na temat swoich praw, oglądały film animowany o Królu Maciusiu Pierwszym, tworzyły ciekawe rysunki, nie zapomniały też o wspólnej zabawie. Pamiętajmy o tym, żeby prawa dziecka były dla wszystkich dorosłych codziennością, oczywistością i nie podlegały dyskusji , gdyż służą one jedynie ochronie dobra najmłodszych.  

 

O PRAWACH DZIECKA 

Nikt mnie nie ma prawa siłą zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
Ja mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama, brat lub tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.